باب ناين

Steeds meer Drentse boeren vertrekken naar het buitenland


شارك من خلال

Steeds meer Drentse boeren zoeken hun heil in het buitenland Dat stelt Frits Bennink directeur van Interfarm Dit bedrijf in Veeningen helpt boeren bij een emigratie

Veel boeren zijn volgens hem de steeds veranderende regels en de hoge grondprijzen in Nederland zat

Bennink bespeurt een landelijke trend We zien een toename de laatste paar jaren al Als je het over aantallen hebt dan is het voor ons een inschatting dat je over de honderd gezinnen per jaar gaat

Drenthe in de kopgroep
Volgens Bennink is Drenthe samen met Groningen en Friesland één van de provincies van waaruit de meeste boeren naar het buitenland vertrekken Dat komt doordat boerenbedrijven die willen verhuizen vaak eerst binnen Nederland op zoek gaan naar een locatie op goedkopere grond

Maar op het moment dat je in Drenthe zit op goedkope gronden kan je binnen Nederland niet naar andere goedkopere gronden omdat je hier onderin zit Dus dan schuift men door naar het buitenland legt Bennink uit

Veel boeren kiezen voor Canada Duitsland of Denemarken omdat daar de omstandigheden voor boeren beter zijn stelt Bennink

Vluchten voor mestheffing
Vanaf 2017 moeten veehouders die het aantal koeien willen uitbreiden een extra bedrag betalen ter compensatie voor de milieubelastende fosfaatgassen uit de mest die de dieren produceren Volgens Bennink wakkert dat het aantal emigrerende boeren aan

Het melkquotum is weg die kostenpost is eruit Maar vervolgens komt er een nieuwe kostenpost voor terug We zien ook dat de landbouwgrond in Nederland gewoon duur is Vooral in verhouding met het buitenland En dan begint men te heroverwegen en gaat men de sommetjes maken En dan zie je toch dat emigratie weer toeneemt aldus Bennink