باب ناين
×

قروب تعلم الانجليزية: تعلم الانجليزية في قروب انجلش روو في التيليجرام اضغط هنا للإشتراك

Speak like a Canadian

شارك من خلال
Whats a toque What does eh mean Learn Canadian English In this vocabulary lesson youll learn some words that are commonly used in Canada