آخرین اخبار از عمليات آزادسازی موصل

شارك من خلال
نيروهای عراقی امروز موفق شدند مناطق بيشتری از موصل را آزاد كنند عمليات آزادی موصل پس از پنج ماه وارد مرحله حساسی شده است داعش در منطقه قديمی شهر موصل در حالی مقاومت می كند كه هنوز ده ها هزار غيرنظامی نتوانسته اند فرار كنند گزارش علی جوانمردی منبع پخش -